​Behandling

Som udganspunkt arbejder jeg ikke stringent ud fra en bestemt psykologisk
retning, jeg mener at de fleste psykologiske teorier har noget at tilbyde i
forståelsen og behandling i klinisk praksis.

Oftest er det højst individuelt hvad der giver mening for den enkelte klient, og

hermed bevirker en ændring i den givne situation. Jeg anvender således et bredt spekter af tilgange, men har en forankring i den dynamiske tradition.

Dynamisk psykologi arbejder med at vi som mennesker danner en række forsvar, som benyttes for at undgå pinlige og ubehagelige oplevelser.

Oplevelser som selvom de måske er glemte, alligevel fortsætter med at påvirke vores liv, og de beslutninger man foretager sig nu og her, på en ikke hensigtsmæssig måde.

Uanset hvilken form for terapeutisk kombination der anvendes i samtalen, forsøger jeg at have fokus på paralleller mellem fortid, nutid og nu og her situationen. For at belyse den aktuelle problemstilling, samt give mulighed for ændring fremadrettet.

​”Min generations største opdagelse er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres indstilling”​

”Albert Schweizer​”

–  Helle A. Neil, Mellemvej 6, 8800 Viborg

☎ Ring 30 24 49 81  eller  ✉ Send til info@neil-psykologi.dk