Profil​

​Jeg er oprindeligt uddannet børnehavepædagog, og har i mange år arbejdet med ressourcesvage familier, hvor opdragelse og rådgivning til forældre var omdrejningspunktet.

I denne periode arbejdede jeg som frivillig indenfor Sct. Nicolaj tjenesten, hvor det primære arbejde bestod i samtaler med ensomme og socialt udsatte mennesker i vores samfund. Jeg påbegynder uddannelsen til psykolog i 1999, færdiggør uddannelsen Cand. Pæd. Psyk. I 2004, og autoriseres af psykolognævnet i 2006. I de følgende år arbejder jeg på forskellige Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger i Jylland, har været tilknyttet kommunale krise beredskab, og har været beskæftiget som børnesagkyndig rådgiver i regions regi.

​Jeg nedsætter mig som privatpraktiserende psykolog i slutningen af 2009, og får overenskomst med sygesikringen. Mine primære arbejdsopgaver er terapeutisk samtalebehandling af børn og voksne, herunder parterapi. 

Udover det terapeutiske arbejde, foretager jeg undersøgelser/udredninger af voksne og børn, samt supervision til institutioner/bosteder. 

Jeg udbyder supervision til psykologer som enten er under uddannelse til autorisation, og/eller er i uddannelse til specialist i Psykoterapi/klinisk psykologi.

Igennem Dansk Psykologforening har jeg færdiggjort specialistuddannelsen i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne i 2014.

Om Dansk psykologforening, Autorisation og specialistuddannelse: www.dp.dk

​”At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man ha”

"H. C. Andersen"

–  Helle A. Neil, Mellemvej 6, 8800 Viborg

☎ Ring 30 24 49 81  eller  ✉ Send til info@neil-psykologi.dk