​Supervision af personale

Der tilbydes supervision til personale på boinstitutioner, væresteder, skoler, SFO'èr og daginstitutioner.

Supervision af personale kan ske enten i grupper eller for enkeltpersoner.

Temaer kan for eksempel være feedback på den pædagogiske stil, implementering af nyviden og pædagogiske virkemidler, optimering af samarbejdet i gruppen eller “ambulance-tjeneste” ved akutte behov.

Målet vil være, at personalet/medarbejderen får reflekteret over og bearbejdet holdninger/arbejdsgange og derigennem opnår en øget faglig kunnen i det daglige arbejde.

​”Min generations største opdagelse er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres indstilling”​

”Albert Schweizer​”

–  Helle A. Neil, Mellemvej 6, 8800 Viborg

☎ Ring 30 24 49 81  eller  ✉ Send til info@neil-psykologi.dk